1. Ngày thành lập: 20 tháng 09 năm 2017;

2. Trụ sở chính: Thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

3. Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng;

4. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Helio Power;

5. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.