Ngoài việc xây dựng các dự án Năng lượng tái tạo nhằm giảm lượng khí thải CO2 và tạo nguồn năng lượng sạch góp phần cải tạo môi trường, Helio Power còn tham gia các hoạt động ý nghĩa với cộng đồng.