• Tổng giám đốc
  Phan Thành Đạt

  Phan Thành Đạt Tổng giám đốc

  Cử nhân chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư.

 • Phó Giám đốc
  Lê Long Giang

  Lê Long Giang Phó Giám đốc

  Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân Hàng đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng đại học Kinh tế Quốc dân; Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Bất động sản.

 • Phó Giám đốc
  Lê Hồng Quang

  Lê Hồng Quang Phó Giám đốc

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing Đại học West Texas A&M. Hơn 10 Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân Hàng - Bất động sản