1. Ngày thành lập: 12 tháng 09 năm 2018;

2. Trụ sở chính: A29, đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận;

3. Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng;

4. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Helio Power;

 5. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng các dự án Năng lượng Tái tạo, bao gồm điện gió, điện rác thải… và cung cấp dịch vụ Tư vấn trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành các dự án Năng lượng Tái tạo.